IDEÁLNÍ INVESTICE
Nechte hodnotu své nemovitosti růst

Rozhodnutí o nákupu nemovitosti je významným životním krokem, a proto je pro nás důležité, abyste se cítili co nejkomfortněji. Ve splátkovém kalendáři se snadno zorientujete v postupných platbách dle harmonogramu projektu a budete mít dostatek času na zajištění výhodného financování, které je při koupi nemovitosti klíčové. Připravili jsme pro vás proto nejúspornější hypotéku na pořízení vašeho nového bydlení, navíc bez zbytečného papírování. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery vám sestavíme produkt na míru, dle vaší potřeby a za zvýhodněné podmínky.
logo

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ A HYPOTÉKA

rezervační poplatek

200 000 Kč (vč. DPH)
S úhradou do 5 dní
od uzavření smlouvy.

1. záloha

15 % z kupní ceny včetně DPH
po odečtení zaplaceného Rezervačního poplatku do 10-ti dnů od uzavření Budoucí smlouvy.

2. záloha

45 % z kupní ceny včetně DPH
do 30-ti dnů po dokončení hrubé stavby.

doplatek

Doplatek, tj. 40 % z kupní ceny
do 30-ti dnů od vydání kolaudačního souhlasu.

HYPOTEČNÍ SERVIS

  • slevy na úrokové sazbě pro klienty projektu
  • bez poplatku za zpracování hypotéky
  • bez poplatku za správu hypotéky
  • vyřízení odhadu kupované nemovitosti
  • možnost mimořádných splátek hypotéky zdarma
  • možnost zajistit si nízkou sazbu již dnes a čerpat hypotéku až později
Je rezervační poplatek vratný?
Rezervační poplatek je nevratný.
Kdy budu vyzván/a k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní?
Smlouva o budoucí smlouvě bude uzavírána na základě výzvy Prodávajícího
Chtěl/a bych zaplatit nemovitost celou z vlastních prostředků, je možné si dojednat individuální platební podmínky?
Na základě požadavku klienta bude tato možnost posouzena ze strany developera a individuálně projednána s kupujícím.
V průběhu stavby budu chtít přepsat smlouvu na někoho jiného, je to možné?
Ano, tato možnost existuje.
Jak probíhá poslední splátka ceny bytu, je splatná před kolaudací nebo až po?
Poslední splátka ceny bytu proběhne po vydání kolaudačního souhlasu. K podpisu Kupní smlouvy bude kupující vyzván do 15 dnů od vydání kolaudačního souhlasu. Klient je povinen uhradit doplatek do 30 dnů ode dne doručení této výzvy.